29 grudnia 2014

Felieton z powiatu. Jest budżet na 2015 rok. W zasadzie jest...

Podczas dzisiejszej (29 grudnia) sesji Rady Powiatu niemal jednogłośnie uchwalono budżet na 2015 rok. Spośród 25 obecnych na obradach samorządowców tylko jeden wstrzymał się od głosu. Ta jednomyślność wcale jednak nie oznacza, że przygotowany prawie w całości przez poprzedni Zarząd i byłego starostę Jacka Jończyka dokument został zaakceptowany bez zastrzeżeń i uwag. Jest wręcz przeciwnie. Rządząca koalicja PiS/PSL poparła projekt budżetu mając świadomość, że będzie on na bieżąco modyfikowany na kolejnych sesjach. Starosta Bartosz Kaliński w imieniu nowego Zarządu zapewnił radnych, że jeszcze w pierwszym kwartale 2015 roku zostaną wygospodarowane pieniądze na modernizację dróg powiatowych z tzw. klucza. Chodzi o środki finansowe rozdzielane pomiędzy wszystkie dziesięć gmin Powiatu Wadowickiego. W obecnym dokumencie byłe władze nie przewidziały na ten cel ani grosza. Gdy tylko znajdą się pieniądze, mające pochodzić m.in. z oszczędności i ewentualnego odblokowania projektów drogowych odrzuconych w konkursach wojewódzkich, Gmina Andrychów na pewno z nich skorzysta. (FP)

LinkWithin